Y I N F O

Yükleniyor

Dünyayı Birlikte Değiştirebiliriz

S.S.S

Ulusal Ajansın sunduğu onlarca programdan birisi olan ESC ile 17-30 yaşları arasında yüzlerce gencimiz mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın, 1 yıla kadar Avrupa’da diledikleri bir ülkede gönüllü faaliyetlerde yer alarak yabancı dillerini geliştirebilmekte, yepyeni bir dil öğrenebilmekte kültürlerarası iletişim becerilerini artırabilmekte, hiç tanımadığı yeni bir ortamda çalışabilme ve iletişim kurabilme stratejilerini öğrenebilmekte ve bu sayede ülkeye döndüklerinde kazandıkları
özgüvenle iş piyasasında seçeneklerini çeşitlendirebilir.  Üstelik bütün bunlara hiç bir ücret ödemeden ulaşmaları mümkün. Gönüllülerin yeme, içme, konaklama, vize, sigorta vs. masrafları Merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. Hatta aylık belli
bir miktar cep harçlığı da veriliyor.

17-30 yaş arasındaki bütün gençler başvuruda bulunabilir. Bunun dışında hiç bir şart aranmıyor.
(yabancı dil bilgisi, üniversite eğitimi vb.)

Kuruluş bulduktan sonra, bu kuruluşlara bir motivasyon mektubu göndermelisiniz.  Mativasyon mektubu hakkınd aayrıntılı bilgi ve örnekler için : http://agh.comu.edu.tr/motivasyon-mektubu-r2.html

Gitmeyi düşündüğünüz ülkeden de ev sahibi bir kuruluştan  olumlu cevap almanız halinde ESC birimimize başvurunuz. 

Hayır. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gitmek isteyen gençler http://europa.eu/youth/evs_database sitesinde yer alan ESC kurum ve kuruluşlarına ait hali hazırda devam eden projelerde veya bu kuruluşlar tarafından yeni sunulacak projelerde yer alabilirler.

Projeleri kabul olan gençlere gönderen kuruluşlarının Ulusal Ajans‟tan talep etmesi halinde Ulusal Ajans resmi bir yazı vermektedir  fakat bunun bir yaptırım gücü yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine kabul edildiğinizi ve gereken yardımın gösterilmesini talep eden bir yazıdır.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ücretsiz bir programdır. Başvuran gençlerden hiçbir ücret alınmaz. Gencin yol, konaklama, yemek masrafları ve dil eğitimi Ulusal Ajanslar tarafından karşılandığı gibi kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir.

Öncelikle farklı bir kültürü ve dillerini öğrenme fırsatı elde edeceksiniz. Yabancı bir ortamda ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzakta uzunca bir süre (12 ay‟a kadar) bulunmak sizin için ciddi bir tecrübe olabilir. Farklı bir kültürü tanırken aynı zamanda kendi kültümüzü tanıtma şansını da yakalayabilirsiniz. Ayrıca gönüllü hizmet sonrasında yaygın eğitim sürecinizi belgeleyen, kişisel öğrenme sürecinizi detaylandırabileceğiniz Youthpass adında ulusal ve uluslararası geçerliliği olan
bir sertifika alacaksınız.


Hayır. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) esnasında kesinlikle ücretli bir işte çalışılamaz.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) için gidilen ülkede kesinlikle örgün eğitime (üniversite, yüksek lisans, doktora vs.) devam edilemez.

Gönüllü olarak yıl içerisinde her zaman ESC akredite kuruluşlarına başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında proje yürüten kurum ve kuruluşlar yıl içerisinde 3 dönemde (4 Şubat -30 Nisan-1 Ekim 2015 ) Ajansımıza proje başvurusu yapabilirler.

28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, üye olmayan 6 program ülkesi (4 EFTA ülkesi ve Türkiye ile birlikte aday ülke konumundaki Makedonya) , 22 AB‟ye komşu ortak ülke ile program kılavuzunda yer alan diğer ülkelerden herhangi birine gidebilirsiniz.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Avrupa‟ya giden gençlerimiz olduğu gibi, Avrupa‟dan Türkiye‟ye gelen ve gelmek isteyen de pek çok genç var.

http://europa.eu/youth/evs_database sitesinde “database of ESC accredited organisations”( ESC akredite kuruluşlar veritabanı) kısmından ülkesine ve konusuna göre ESC yapan kurum ve kuruluşlara ulaşabilirsiniz.


Akredite olmuş gönderen kuruluşları http://europa.eu/youth/evs_database adresinden araştırabilir ve kendileriyle temasa geçebilirsiniz. (bütün sivil toplum kuruluşları, belediyeler, , valilikler, kaymakamlıklar, üniversitelerin AB ofisleri, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, gençlik ve spor il/ilçe müdürlükleri gönderen kuruluş olabilir)


Dil eğitimi Avrupa Dayanışma Programı (ESC)‟nin araçlarından bir tanesidir. Kesinlikle amaç olarak düşünülmemelidir. Gidilen ülkede dil eğitimi bütün gönüllülerin hakkı olmasına rağmen İngiltere Ulusal Ajansı, İngiltere‟deki ev sahibi projelerde dil eğitimi verme zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden bir deklarasyon ilan etti.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC)na giden bütün gençler Avrupa Komisyonu tarafından sigortalanır. Bu çok kapsamlı bir sigortadır; herhangi bir rahatsızlığınız esnasında masraflarınız bu sigorta kapsamında karşılanır. Sigortanın kapsamı ve diğer detaylar için ESC akredite kuruluşlardan bilgi alınabilir.

 Programı (ESC) projesi kabul edilen gençlere yine gönderen kuruluşlarının Ulusal Ajans‟tan talep etmesi halinde vize almalarını kolaylaştıracak resmi bir yazı vermekteyiz. Ancak vize süreçleri Ulusal Ajans‟ın tamamen dışında bir konudur ve ilgili ülkelerin vermiş olduğu kararlar ile uygulamalar değişiklik gösterebilir.

ESC esnasında haftada 2 gün boş gününüz olacak. Ayrıca her ay için artı 2 gün daha tatil hakkınız olacak. Örneğin 9 aylık bir projeye gitmişseniz haftada 2 günlük izinleriniz dışında toplam 18 gün tatiliniz olacak. Bu tatilinizi hangi tarihlerde kullanacağınızı ev sahibi kuruluşunuz ile anlaşarak belirlemeniz gerekli.

Bazı ülkelerin çalışma saatlerinde değişiklik olmakla birlikte genel olarak ESC esnasında haftada ortalama 35 – 40 saate kadar çalışmanız gerekebilir. Haftada 4-5 saatlik dil eğitimi de bu sürenin içerisindedir. Bunun dışında kalan zamanlarınız size aittir.