PROJELERİMİZ

ALTERNATİF AKIM PROJESİ – MUĞLA 


Alternatif Akım Projesi 20-28 Nisan 2013 tarihlerinde Muğla’da T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonundan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Projeye ortak olan ülkeler; İtalya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiyedir. Bu projeyi oluşturma sebebimiz; Muğla şehri güneş ışınımı açısından Türkiye’nin zengin şehirlerindendir. Gün içerisinde güneşlenme süresi çok fazla olduğu için Muğla Üniversitesi kendi bünyesinde güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirip kullanmaktadır ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Biz bu çalışmaları üniversite dışına taşıyıp önce yerel halka sonra bölgeye oradan da tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz. Üyelerimiz ve ortak kuruluşlardan gelen gençler ile projenin uluslararası boyuta taşınmasını ve bu enerjilerin tüm dünyada verimli bir şekilde kullanılmasını hedefledik.

Devamını Okumak İçin Tıklayın

 

 

FİDANLARIMIZ PROJESİ – GAZİANTEP


Fidanlarımız Projesi 12-20 Nisan 2014 tarhileri arasında Gaziantep’te T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin her yerinde olduğu kadar Gaziantep’te de yasaları
dikkate almayarak, emek yoğun biçimde gerçekleşen sektörlerde, kayıt dışı istihdamla, ucuz iş gücü sağlamak; maliyeti düşürmek amacıyla dahası ailelerinde bu durumu yadırgamamasından kaynaklı olarak okul çağında olan ama okula gitmek yerine, çalıştırılarak suistimal edilen geleceğimizin sahiplerinin eğitim hayatları sekteye uğramakta ve ülke geleceği tehlikeye atılmaktadır.

Devamını Okumak İçin Tıklayın

MENTÖRLÜK EĞİTİMİ


Bu eğitim 5-6 Ekim tarihlerinde Gaziantep’te TAŞEV Eğitim ve Kültür Derneği ile birlikte düzenlenmiştir. Bu eğitimin amacı Avrupa Gönüllü Hizmeti İle Ülkemize gelen Avrupalı ve diğer milletten gönüllülere iyi bir mentor (rehber) yetiştirmeyi hedefledik. Bu eğitim sonucunda 20 Mentor adayı yetiştirerek AGH yapan kurum ve kuruluşlara nitelikli mentor adaylarını kazandırmış olduk.

 

SOSYAL MEDYADA SOSYAL ADALET


SOS Projesi 21-28 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul’da T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonundan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Sosyal Medyada Sosyal Adalet (SOS) Eğitimi Gençlik Bilgi Konseyi bireysel ve kurumsal üyelerinin Sosyal Medya & Sosyal Adalet paralelinde empati kurmasını sağlamak üzere tasarladığı bir eğitim olup, ilk eğitim 9 ülkeden gelen 12 sivil toplum kuruluşu ile (40 katılımcı) yapılmıştır. Bu projenin geliştirilip Türkiye’nin farklı illerinde var olan Konsey üyeleri ile tekrarlanması planlanmaktadır. Böylece Sosyal Medyada yapılan nefret söyleminin de farkındalık yaratarak önüne geçilmesi
planlanmaktadır.

 

TEHLİKELİ SULAR PROJESİ – ADANA


Tehlikeli Sular Projesi 1-9 Şubat 2013 tarhileri arasında Adana’da  T.C  Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonundan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir.

YEREL YÖNETİMLERDE SİYASİ KAMPANYA YÖNETİMİ


Konrad Adanauer Stiftung Derneği ve Türk Demokrasi Vakfı, 1987 yılından bu yana Türkiye’de demokrasi kültürünü yaygınlaştırma adına Bireylerin, Gençlerin, Kadınların ve Dezavantajlı grupların katılımcılığını arttırmaya yönelik birçok projeyi başarıyla uygulamaya koymuştur. Kuruluşundan bu yana yapmış olduğu çalışmaların deneyimi ışığında ve 2013 yılında yaptırdığı araştırmaların sonucunda Türkiye’de özellikle Gençlerin Katılım ve İşbirliği sorunu bir kez daha ortaya çıkmış ve bu sorunun gündeme getirilip çözüm üretilmesini hedeflenmiştir.

Devamını Okumak İçin Tıklayın

 

YINFORMASYON EĞİTMEN EĞİTİMİ PROGRAMI – TÜRKİYE GENELİ


Gençlik Bilgi Merkezi, Konseyin devamlılığı sağlanması aşamasında konseyin bireysel ve kurumsal üyelerinin ihtiyaçlarını gidermek maksadı ile düzenlediği Eğitmen Eğitimi programıdır. Eğitmen Eğitimi Gençlik Hakları temasında Yaygın Eğitim metotları ile gerçekleştirilir. Eğitmenlerin düzenleyeceği eğitimler de yine konseyin faaliyetlerine paralel olarak yürütülürken Yaygın Eğitim metotları ile gerçekleştirilir. “Yinformasyon” Gençlik Bilgi Merkezinin Sivil Düşün AB Programı tarafından destek görmüş projesidir. Proje kapsamında 25 kişiye
Gençlik Hakları temalı Gençlik Bilgilendirmesi ve Bilgi Yönetimi Yaygın Eğitim Eğitmen Eğitimi verilmiş olup, Bu eğitmenler Gençlik Bilgi Merkezinin Eğitmen Havuzunda yer alıyor. Bu eğitmenlerin 1 yıl içerisinde toplamda 3.750 kişiye Gençlik Hakları paralelinde, Gençlik Bilgilendirmesi ve Bilgi Yönetimi Eğitimleri verilecektir.

 

 SAVNUCULUK VE KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİMİ – MARDİN


Konrad Adanauer Stiftung Derneği ve Türk Demokrasi Vakfı, 1987 yılından bu yana Türkiye’de demokrasi kültürünü yaygınlaştırma adına Bireylerin, Gençlerin, Kadınların ve Dezavantajlı grupların katılımcılığını arttırmaya yönelik birçok projeyi başarıyla uygulamaya koymuştur. Kuruluşundan bu yana yapmış olduğu çalışmaların deneyimi ışığında ve 2013 yılında yaptırdığı araştırmaların sonucunda Türkiye’de özellikle Gençlerin Katılım ve İşbirliği sorunu bir kez daha ortaya çıkmış ve bu sorunun gündeme getirilip çözüm üretilmesini hedeflenmiştir. Bu kapsamda Günümüz siyaset ve sivil toplum gündeminin en önemli konularından biri olan “SEÇİM” kavramının gençlerin bakış
açısıyla yerel boyutta ve yerel mekanizmaların çalışmalarının irdelenmesiyle seçim sürecine gençlerin katılımı kapsamında farkındalığının artırılmasını sağlamak amacıyla Türk Demokrasi Vakfı ve Konrad Adenauer Stiftung ortaklaşa yürüttükleri “Savunuculuk ve Kampanya Yönetimi” eğitim semineri, 02-05 Nisan 2014 tarihleri arasında Gençlik Bilgi Merkezi ve Avrupa
Gençlik Topluluğu Derneği işbirliği halinde MARDİN’dE
düzenlenmiştir

 

Social Leader Forum Sektörler Arası İletişim Programı
Rusya-Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye


23 Nisan’da başlayıp 30 Nisan’da biten Social Leader Forum, yönetim kurulu başkanı Mehmet Çetinkaya’nın katılımı ile Gürcistan’da gerçekleşmiştir. Programın ikinci aşamasında Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’dan sivil toplum, kamu ve özel sektör temsilcileri Gençlik Bilgi Merkezi’ne çalışma ziyaretine gelecek. 5 gün sürecek bu çalışma ziyareti sonrasında final toplantısı Eylül ayında Istanbul’da yapılacak.

 

Ayrımcılık ve Nefret Söylemine Karşı
Gençlik Bilgi Konseyi


İnternet bize tam katılım, birliktelik ve kendini ifadeye teşvik edici bir ortamına imkân sağlayan, bir medya içeriği yaratmaya, yayınlamaya, dağıtmaya ve tüketmeye ortam sağlıyor. Sosyal ağların gelişimi ile arkadaşlarınızla iletişim halinde olmaktan içerik paylaşımı ve kişisel ifadenizi keşfetmeye kadar birçok alanda siber ağlara katılabiliyoruz. Bu
çevrimiçi alan bize yeni birçok fırsat veriyor: önem verdiğimiz amaçlar için başkalarıyla birleşmek gibi. Ama eşit ölçüde paylaşımın yanı sıra farkında olmadan birçok formda nefret söylemi ve siber tehditte bulunan insan hakları ihlalinin kurbanı ve/ve ya ihlal eden kişi olabiliriz.

Devamını Okumak İçin Tıklayın

EnglishItalianoEspañolTürkçe