HAKKIMIZDA

YINFO – GENÇLİK BİLGİ MERKEZİ kimdir ve ne yapar?

Resmi adı: Gençlik Bilgi Merkezi Derneği
Kullanılan Adı: Gençlik Bilgi Merkezi
Kısa Adı: YINFO
Merkezi: Gaziantep

Derneğin kuruluş tarihi, 17 Temmuz 2013’tür. Başlangıç noktasında, derneğin tüzüğünden yola çıkarak kuruluş amacını ortaya koymakta fayda var:

“Gençlik Bilgi Merkezi (YINFO), kültürel ve sanatsal faaliyetler aracılığı ile gençlik bilgilendirmesinin ve gençlik çalışmalarının etkinleştirilmesi, geliştirilmesi ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla ortaklık kurup; uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.” (1)

YINFO’nun çalışma alanlarını gençlik bilgilendirmesi ve gençlik çalışmaları olarak özetleyebiliriz, ancak fon stratejisi oluştururken ayrıca dernek tüzüğünde yer alan, çalışma alanları başlığı altındaki ayrımcılıkla mücadele, nefret söylemi ve nefret suçlarıyla mücadele, insan hakları gibi özellikle vurgulanan alanları da göz önünde bulundurmakta fayda olacaktır. (2)

Gaziantep’te kent nüfusunun %26’ından fazlasını oluşturan 15-29 yaş arası nüfus 481.530’a tekabül etmektedir. (3) Bu bağlamda derneğin genç nüfusun yüksek olduğu bir kentte kurulması şaşırtıcı değildir.

Derneğin kurulduğu şehir Gaziantep olduğu için sadece yerel düzeydeçalışan bir dernek olduğu algısıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ancak YINFO, çalışmalarını yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmektedir. Bu nedenle çalışma alanlarını anlamaya çalışmakta fayda vardır.

Çalışma Alanları ve Orta Vadeli Faaliyet Çerçevesi

Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Şartı’na göre; “gençlik bilgilendirmesinde bütüncül yaklaşım, gençlerin ilgi duydukları herhangi bir konuyu kapsar ve bilgilendirme, danışmanlık, tavsiye, rehberlik, destek, yardım, koçluk, eğitim, ağ kurma ve bir uzmana yönlendirme gibi hizmetler dizisi içerir. Bu tarz hizmetler, gençlik bilgi merkezleri veya farklı yapılar bünyesinde kurulmuş gençlik bilgilendirme hizmet birimleri ile internet ve diğer medya araçları kullanılarak gençlere ulaştırılır.” (4) Bu bağlamda, gençlik bilgilendirmesiyle ilgili Avrupa düzeyindeki gençlik bilgilendirmesi yaklaşımının temellerinin nereye oturduğunu görebiliriz.

Avrupa’da gençlik bilgilendirmesi denilince akla ilk gelen bilgi ağlarından olan Eurodesk, 33 Avrupa ülkesinde faaliyetlerine gençlerin Avrupa fırsatları hakkında bilgilendirilmesi amacı çatısı altında devam etmektedir. 33 Avrupa ülkesinde  faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. (5) Eurodesk Bilgi Ağı’yla ilgili ülkemizde de Ulusal Ajans tarafından Eurodesk temas noktalarını yayma politikası geliştirilmiştir. YINFO’nun da aynı dönemde bir Eurodesk temas noktası olması tesadüf değildir. (6) Gaziantep’te toplamda 2 tane Eurodesk temas noktası vardır. (7) Bunlardan biri YINFO’dur. Ayrıca sadece Avrupa fırsatları ile ilgili değil, sosyal medya hesapları ve facebook grubu aracılığıyla binlerce gence ulusal ve yerel düzeydeki gençlik faaliyetleri ve fırsatlarıyla ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ulusal Gençlik ve Spor Politikası’nı incelediğimizde gençlik bilgilendirmesi altında ayrıca gençlik çalışmalarına da yer verildiğini görürüz. Bu bağlamda gençlik bilgilendirmesinde uluslararası ağlarla işbirliği ve gençlikle ilgili çalışan kuruluşlara eğitimler verilmesi gibi hedeflere rastlamaktayız. (8) YINFO’nun kuruluş amacı da bu politikayla birebir paralel olduğundan, konuyla ilgili çalışmalarla ilgili fonlara ulaşmak açısından avantajlı olabileceğini ön görmek mümkündür.

Ayrımcılıkla, Nefret Söylemiyle ve Nefret Suçlarıyla Mücadele, İnsan Hakları

Çalışma alanları başlığı altında özellikle dikkat çeken bu konular içerisinde öncelikle YINFO’nun neler yaptığını incelemekte fayda var:

Gençlik Hakları Farkındalık Yılı

Proje, eşitlik, saygınlık, insan hakları ve çeşitliliğini destekler. Çevrimiçi ifadelerde nefret söylemi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı olan bir projedir. Bu bağlamda proje kapsamında herhangi bir finansal destek alınmadan Gençlik Bilgi Konseyi ası altında 30’a yakın gençlik STÖ’sü ile iş birliğine gidilmiş, online ve offline gönüllü faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Faaliyetler ulusal ve yerel düzeylerde gerçekleştirilmiş olup, gerekli finansal ve insan kaynağına ulaşılamaması nedeniyle projeye 2013 Nisan ayında son verilmiştir.

Yinformasyon

2013 Aralık ayında Türkiye’nin farklı illerinden gelen 25 katılımcıya Gençlik Hakları, Gençlik Bilgilendirmesi ve Bilgi Yönetimi Eğitmen Eğitimi verilmiştir. 5 gün süren eğitmen eğitimi ardından, eğitime katılan 25 genç 6 aylık bir eğitmenlik eğitimine tabi tutulmuştur. Bu sayede toplamda 3.750 gence birebir eğitim verilmesi planlanmış olup proje kapsamında Sivil Düşün AB Programı’ndan destek alınmıştır.

 

No Hate Speech Movement

Gençlik Bilgi Merkezi, Avrupa Konseyinin Yürüttüğü “NO HATE SPEECH MOVEMENT” (Nefret Söylemine Hayır Hareketi) isimli projenin yerel destekçiliğini yapmaktadır. (9)

Paramı Yönetebiliyorum

Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen “Paramı Yönetebiliyorum” projesinde YINFO, yerel yürütücülük yapmaktadır. (10)

Avrupa Gönüllü Hizmeti

YINFO, Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında gönderici, koordinatör ve ev sahibi kuruluş olarak akreditasyon sahibidir. Bu kapsamda 2013 yılından bu yana 50’den fazla gönüllüyü Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göndermiştir. Hali hazırda devam eden ve devam edecek olan projelerimizle 2016 yılı içerisinde 40’tan fazla gönüllüyü yine avrupa ve balkanların çeşitli ülkelerine gönderecektir.

O Daha Çocuk

Tüm bu faaliyetler dışında, YINFO’nun başlangıç aşamasında destek verdiği ve halen devam eden “O daha çocuk” çocuk işçiliği kampanyası için de dernek yönetim kurulu üyeleri halen gönüllü olarak çalışmaktadır. Aynı şekilde “O daha çocuk” kampanyası için de herhangi bir fon bulunmadan uygulama aşamasına geçilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)’in lojistik desteği alınarak kampanya kapsamında ilk çalıştay gerçekleştirilmiştir. Şu anda kampanya sivil inisiyatif ile devam etmekte ve yalnızca İstanbul Bilgi Üniveristesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nden destek alarak ilerlemektedir. (12)

 

 

İşbirlikleri ve Stratejik Ortaklıklar:

Derneğin Gaziantep’te yerel yönetimler, yerel gençlik STKları ve il gençlik meclisi ile bağlantıları bulunmaktadır. Özel sektör ile herhangi bir işbirliği veya ortaklık henüz yürütülmemektedir. Bunun yanında uluslararası gençlik değişimi ve eğitim kurslarının beraber gerçekleştirildiği uluslararası düzeyde işbirlikleri ve ortaklar bulunmaktadır. (Unicef, Habitat Microsoft Türkiye, Gap Gençlik Evleri Europass)  2018 ve 2019 için ise benzeri stratejik ortaklıklar ve ağlara dahil olma, uluslararası, ulusal ve yerel faaliyetlere daha güçlü işbirlikleriyle start verme planları yapılmaktadır.

Uygun Hibeler ve Fon Kaynakları

  • Erasmus+ Gençlik Programı bireylerin öğrenme hareketliliği altında, gençlerin hareketliliği ve gençlik alanında çalışan kişilerin hareketliliği fonları: Gençliğin katılımı, istihdama katkı, sosyal dahil etme ve hak temelli çalışmalar desteklenecektir. (15)
  • Avrupa Gençlik Vakfı (European Youth Foundation-EYF); Demokrasi, insan hakları, gençliğin katılımı ve dahil edilmesiyle ilgili projelere öncelik vermektedir. (16)
  • Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (United Nations Democracy Funds-UNDEF); sivil toplumu güçlendirmek, insan haklarını desteklemek ve demokratik süreçlere tüm grupların katılımını teşvik eden projeleri desteklemektedir. (17)
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (18)
  • Sabancı Vakfı Hibe Programları(19)
EnglishItalianoEspañolTürkçe